ادامه مطلب...

نسبت به واگذاري نگهداري و بهسازي فضاي سبز منطقه A شهر مرودشت بصورت حجمي از طريق بخش خصوصي اقدام نمايد . لذا از كليه اشخاص حقوقي داراي صلاحيت دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مربوطه به اداره امور مالي و درآمد مراجعه نمايند.

 

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی شهرداری مرودشت به مناسبت ولادت حضرت رسول(ص) و دهه مبارک فجر شهرداری مرودشت تخفیف عوارض را شروع کرد.

سید منصور جعفری شهردار مرودشت افزود: شهرداری جهت تشویق شهروندان نسبت به تسویه حساب بدهی خود و صدور مجوزات ساختمانی و تجاری پیشنهاد 30درصد تخفیف عوارض مسکونی و 50درصد عوارض تجاری را تقدیم شورای محترم اسلامی شهر مرودشت نموده که با اکثریت آرا تصویب و به موافقت فرمانداری شهرستان قرار گرفته است و شهروندان می توانند از این موقعیت خوب جهت دریافت تخفیفات لازم با مراجعه به شهرداری اقدام نمایند.

وی در پایان افزود: در مسیر تحولات عمرانی و خدمات شهری و فرهنگی آنچه مهم است، مشارکت و همراهی شهروندان و پرداخت بموقع عوارض شهرداری است. لذا به هر میزان که مردم یک شهر در امور مربوط به شهرداری مشارکت نمایند؛ شهرداری در انجام وظایف و خدمات دهی موفق تر خواهد بود.

ادامه مطلب...

شهرداري مرودشت در نظر دارد  نسبت به واگذاري پارکینگ به صورت اجاره با شرايط اعلام شده در اسناد مزايده اقدام نماييد. لذا از كليه شرکتهای خدماتی با موضوع تأمین نیروی انسانی یا پارکینگ داری یا کارت پارک یا شرکتهای خدمات عمومی ( تاییدیه صلاحیت از اداره کار الزامی است ) دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده  به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.

 

رديف

آدرس

ظرفیت

نرخ ورودی به ازای یک ساعت (ریال)

نرخ برای هر یک ساعت اضافه

قیمت پایه به ریال (ماهانه)

سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

خیابان انقلاب  - جنب سینما

250

10000

5000

320.000.000

200.000.000

1-  مدت زمان قرارداد اجاره يكسال مي باشد .

2-  شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3-  دريافت پروانه صلاحیت و تهيه امكانات لازم به عهده مستأجر مي باشد و شهرداري هيچ گونه مسئوليتي ندارد .

4- متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را به صورت ضمانت نامه بانكي يا واريز وجه به حساب شماره 0107188877000 نزد بانك ملي شعبه مرودشت به نام شهرداري مرودشت الزامي مي باشد .

5- چنانچه نفرات اول تا سوم به ترتيب حاضر به انعقاد قرارداد نگرديد سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط مي شود .

6-  ساير اطلاعات در اسناد مزايده و سايت شهرداري مرودشت به آدرس WWW. Marvdashtcity.ir  درج گرديده است.

9- متقاضيان مي بايست پيشنهادات خودرا تا پايان وقت اداري شنبه  مورخه  13/9/95   به حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.

10-  تاريخ بازگشايي پاكات مزايده ،  روز  یکشنبه  مورخ 14/9/95  ساعت 13  در محل شهرداري مرودشت مي باشد./ع

 

                                                                                                                                    سيد منصور جعفري

                      شهردار مرودشت

معرفی شهردار مرودشت

 مهندس ابوذر چراغی

شــــــهردار مـــرودشت

بنر