ادامه مطلب...

شهرداري مرودشت در نظر دارد  نسبت به واگذاري نگهداري و بهسازي فضاي سبز منطقه A شهر مرودشت بصورت حجمي از طريق بخش خصوصي اقدام نمايد . لذا از كليه اشخاص حقوقي داراي صلاحيت دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مربوطه به اداره امور مالي و درآمد مراجعه نمايند.

ادامه مطلب...

شهرداري مرودشت در نظر دارد  نسبت به واگذاري نگهداري و بهسازي فضاي سبز منطقه C شهر مرودشت بصورت حجمي از طريق بخش خصوصي اقدام نمايد . لذا از كليه اشخاص حقوقي داراي صلاحيت دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مربوطه به اداره امور مالي و درآمد مراجعه نمايند.

 ادامه مطلب...

نسبت به واگذاري نگهداري و بهسازي فضاي سبز منطقه A شهر مرودشت بصورت حجمي از طريق بخش خصوصي اقدام نمايد . لذا از كليه اشخاص حقوقي داراي صلاحيت دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مربوطه به اداره امور مالي و درآمد مراجعه نمايند.

 

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی شهرداری مرودشت به مناسبت ولادت حضرت رسول(ص) و دهه مبارک فجر شهرداری مرودشت تخفیف عوارض را شروع کرد.

سید منصور جعفری شهردار مرودشت افزود: شهرداری جهت تشویق شهروندان نسبت به تسویه حساب بدهی خود و صدور مجوزات ساختمانی و تجاری پیشنهاد 30درصد تخفیف عوارض مسکونی و 50درصد عوارض تجاری را تقدیم شورای محترم اسلامی شهر مرودشت نموده که با اکثریت آرا تصویب و به موافقت فرمانداری شهرستان قرار گرفته است و شهروندان می توانند از این موقعیت خوب جهت دریافت تخفیفات لازم با مراجعه به شهرداری اقدام نمایند.

وی در پایان افزود: در مسیر تحولات عمرانی و خدمات شهری و فرهنگی آنچه مهم است، مشارکت و همراهی شهروندان و پرداخت بموقع عوارض شهرداری است. لذا به هر میزان که مردم یک شهر در امور مربوط به شهرداری مشارکت نمایند؛ شهرداری در انجام وظایف و خدمات دهی موفق تر خواهد بود.

آخرین اخبار

بنر